სიახლეები

იტონგის დემონსტრაცია "სხვა შუადღე"

2018 წლის 20 აპრილს ტელეკომპანია "რუსთავი2 " -ის ეთერით გადაცემა "სხვა შუადღე"-ში წარმოდგენილი იყო იტონგის ბლოკი; ჩატარდა რამოდენიმე ექსპერინემენტი: ცეცხლ გამძლეობაზე , სიმყარეზე და თუ რაოდენ ადვილია მისი გამოყენება მშენებლობაში.