ხარისხის კონტროლი

კომპანია Xella ხარისხის, ტექნოლოგიებისა და სამეცნიერო დამუშავების სფეროში აღიარებული ლიდერია მსოფლიო ბაზარზე. ამას განაპირობებს პროდუქციისა და წარმოების პროცესის მუდმივი კონტროლი და მსოფლიოში ყველაზე თანამედროვე სამშენებლო მასალების კვლევითი ცენტრის არსებობა.

YTONG®-ის ხარისხი – ეს არის:

  • მსოფლიოში უმსხვილესი კვლევითი ცენტრები, რომელიც გერმანიის ქ. ბრიუკსა და ქ. ემსტალში მდებარებს;
  • 80-ზე მეტი ლაბორატორია მთელს მსოფლიოში;
  • 250-ზე მეტი სპეციალისტი და მეცნიერ–თანამშრომელი ხარისხის კონტროლის, ტექნოლოგიისა და კვლევების სფეროში;
  • ნედლეულის ბაზის საგულდაგულო შერჩევა და რეგულარული კონტროლი;
  • ხარისხის მუდმივი კონტროლი წარმოების ყველა ეტაპზე;
  • აირბლოკების ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლების მუდმივი გაუმჯობესება;
  • წარმოების ტექნოლოგიების დამუშავება და მუდმივი სრულყოფა;
  • მსოფლიოს წამყვან კვლევით ინსტიტუტებთან მშენებლობის სფეროში თანამშრომლობა;
  • მთელი რიგი საკუთარი სამეცნიერო კვლევები;

ყოველივე ეს გვაძლევს საშუალებას, დარგში წამყვანი პოზიციები შევინარჩუნოთ და მუდმივად ერთი ნაბიჯით წინ ვიყოთ ხარისხისა და ტექნოლოგიების საკითხებში. ამგვარად, კომპანია Xella აყალიბებს სამშენებლო მასალების ბაზარს და გახლავთ ამ ბაზრის ლიდერი, რომელიც კლიენტს საიმედოობის, ეკონომიკური ეფექტიანობისა და ინოვაციური სიახლის გარანტიას სთავაზობს.