შიგთავსზე გადასვლა

ენერგოეფექტურობა

თბოიზოლაციის მაღალი მაჩვენებლის გამო, იტონგის აირბეტონით აშენებული კედელი ინარჩუნებს შენობის შიდა ტემპერატურას და უზრუნველყოფს კომუნალური ხარჯების 40%-მდე შემცირებას.

სიმარტივე და სისწრაფე

იტონგის აირბეტონის ფოროვანი სტრუქტურა მარტივად მუშავდება, რაც საშუალებას გვაძლევს გავზარდოთ სამუშაო პროდუქტიულობა, ხოლო სამშენებლო პროცესი 2-ჯერ დავაჩქაროთ.

იტონგის აირბეტონის სიმსუბუქის გათვალისწინებით, მისი მშენებლობაში გამოყენების დროს მნიშვნელოვნად მცირდება მზიდ კონსტრუქციებსა და ფუნდამენტზე დაწოლა, რაც 10-12%-ით ამცირებს საჭირო არმატურის რაოდენობას.

სიმტკიცე და გამძლეობა

იტონგის აირბეტონი განსხვავებულ ბუნებრივ პირობებშიც კი, არ კარგავს სიმტკიცეს და ინარჩუნებს გამძლეობას ბიძგებისა და პირდაპირი დარტყმების მიმართ. სტანდარტულ ბლოკთან შედარებით, იტონგის აირბლოკი 2-ჯერ უფრო მტკიცეა.

გეომეტრიული სიზუსტე

აირბლოკის დამზადების გერმანული ტექნოლოგია, უზრუნველყოფს იდეალურად სწორი ზედაპირის მქონე აირბეტონის წარმოებას, რაც 2.5-ჯერ ამცირებს სალესი მასალის დანახარჯს.

ეკოლოგიური სისუფთავე

იტონგის აირბეტონი ეკოლოგიურად სუფთა სამშენებლო მასალაა, რომელიც ბუნებრივი ნედლეულისგან მზადდება,როგორიცაა: კვარცული ქვიშა, ცემენტი, კირი, თაბაშირი და წყალი.

ცეცხლგამძლეობა

იტონგის აირბეტონი 4 საათის განმავლობაში უძლებს ცეცხლის ალის პირდაპირ ზემოქმედებას და ინარჩუნებს პირვანდელ სტრუქტურას.

ხმაგაუმტარობა

იტონგის აირბეტონის ზედაპირის უნიკალურ სტრუქტურას გააჩნია ხმის შთანთქმის მაღალი მაჩვენებელი, რაც ზრდის ხმაგაუმტარობის კოეფიციენტს.

ჰაერგამტარობა

იტონგის აირბეტონი მინერალური სამშენებლო მასალაა, რომელიც გამოირჩევა ტენიანობის ოპტიმალური მაჩვენებლითა და მაღალი დიფუზიური თვისებებით. ეს კი, უზრუნველყოფს შენობაში კომფორტული და ჯანსაღი კლიმატური გარემოს შექმნას.

ყინვაგამძლეობა

სტანდარტულ ბლოკთან შედარებით, იტონგის აირბეტონი 2-ჯერ უფრო ყინვაგამძლეა. იტონგის აირბლოკის ყინვაგამძლეობა შეადგენს 100 ყინვალღვობის ციკლს.