შიგთავსზე გადასვლა
cover

იტონგის აირბლოკი, სიმსუბუქის გამო იდეალურია დაშენებისას გამოსაყენებლად, რათა არსებულმა კონსტრუქციამ მარტივად გაუძლოს დამატებით დატვირთვას.

დაშენების მიზანი უმეტესად საცხოვრებელი ფართის გაზრდაა. სტანდარტული აირბლოკის (30სმ სისქე) ნაცვლად, იტონგის აირბლოკი (20სმ სისქე) იძლევა საცხოვრებელი სივრცის 2.5%-ით დაზოგვის საშუალებას.

იტონგის აირბლოკი, მისი სტრუქტურის გამო რეკომენდებულია ძველი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციისთვისაც, რადგან მარტივია მისი დამუშავება.